Press "Enter" to skip to content

2015 metų (58-as) suvažiavimas

Santaros-Šviesos suvažiavimas vyks 2015 m. birželio 26–28 dienomis Molėtų rajone, Alantoje, Naujasodyje, Technikumo g. 2

Programa

Penktadienis, birželio 26 diena

 

11.00 – 13.30

Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis

 

Veidu į (kitą) Lietuvą

Moderuoja Skirma Kondratienė

 

Skirma Kondratienė Užprogramuotas skurdas

Boguslavas Gruževskis Demografiniai pokyčiai Lietuvoje ir darbo rinkos perspektyvos

Robertas Povilaitis Smurtas tarp jaunų žmonių: kodėl vyksta patyčios ir savižudybės?

 

13.30 –14.30 pietūs

 

14.30 – 16.30

Nepriklausomybės karta: 4D pjūvis

Moderuoja Arnas Liauksminas

 

Ainė Ramonaitė Nepriklausomybės karta: postsovietinė ar postmoderni 

Dainius Pūras Lietuvos jaunimas: padidintos rizikos grupė ar sveikstančios visuomenės pranašas?

Juozas Valčiukas XXI amžiaus klasė

Dalia Staponkutė Nepriklausoma Lietuva ir nepriklausomi lietuviai

 

16.30–18.00

Paveldas ir atmintis

Moderuoja Laima Kreivytė

 

Ramūnas Kondratas Žaliojo tilto statulų variacijos pasaulio kontekste

Gintautas Mažeikis Nepatogi atmintis

Jolita Kančienė Laikinosios sostinės architektūros paveldas: atgyjanti atmintis

 

18.00 – 19.00 vakarienė

 

19.00 – 19.45 Vaidoto Žuko meno galerijos atidarymas Alantos dvare

 

20.00 – 20.30 Andrew Mikšys fotografijų parodos atidarymas

 

20.30 – 22.00

Literatūros vakaras

Poezijos skaitymai: Giedrė Kazlauskaitė, Laima Kreivytė

Prozos skaitymai: Antanas Šileika

 

22.30 – 01.00

Pedagoginė Sauliaus Žuko diskoteka

 

********************************************************************

 

Šeštadienis, birželio 27 diena

10.00 – 12.00

Radvilas Juodasis: reformos

Moderuoja Darius Kuolys

 

Jūratė Kiaupienė Mikalojus Radvilas Juodasis: XVI amžiaus politiko portretas

Dainora Pociūtė Padorios lūpos, begėdės sielos: atviroji Radvilo Juodojo reforma

Diskusija: pranešėjai ir Deimantas Karvelis

 

12.00 – 14.00

Europietiška laikysena

Moderuoja Gintautas Mažeikis

 

Leonidas Donskis Intelektualai ir kontrrevoliucija

Emilija Pundziūtė-Gallois Maži ir drąsūs: lietuvių diplomatija „Europos kvartale“

Antanas Šileika Baltijos šalys keturiose naujose Amerikos ir Kanados knygose: nematomos tampa pastebimos

 

14.00 – 15.00 pietūs

 

15.00 – 18.30

Alfonsas Nyka-Niliūnas. 

Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

 

Algis Mickūnas A. Nyka-Niliūnas – permatomas fenomenas

Giedrė Šmitienė „Aš norėčiau, kad mudu gyventumėm šiaurėje“

Arūnas Sverdiolas A. Nykos-Niliūno gyvenimo projektas

 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus parodos, skirtos A. Nykai-Niliūnui, atidarymas. Pristato Virginija Paplauskienė

 

18.30 – 19.30 vakarienė

 

20.00 – 22.00

Alfonso Nykos-Niliūno poeziją skaito Rolandas Rastauskas

 

Dokumentiniai filmai apie A. Nyką-Niliūną

„Orfėjaus medis“, „Epitafija ant poeto kapo“ (režisieriai V. V. Landsbergis ir S. Parulskis)

„Alfonsas Nyka-Niliūnas“ ir „Po penkiasdešimt ketverių metų“

 

22.00 – 00.00

Grupės „Miglaukas“ koncertas

 

********************************************************************************

 

Sekmadienis, birželio 28 diena

 10.00 – 12.30 val.

Mokykla: disciplina ir / ar kūryba

Moderuoja Emilija Sakadolskienė

 

Mantas Adomėnas Kultūros kanonas prieš civilizacinį nuosmukį

Saulius Žukas Ar mus išgelbės standartai?

Justė Keturakytė Nuo dresūros aptamsos iki lavinimosi akiračių

Saulius Vasiliauskas Kodėl lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamine „gyva tai, ko jau nėra“?

 

12.30 – 14.30

Pasipriešinimas Narcizo narkozei: ką esame pasirengę matyti fotografijoje

Moderuoja Jurijus Dobriakovas

Diskutuoja Tomas Ivanauskas, Laurynas Komža, Andrew Mikšys, Agnė Narušytė

 

14.30 – 15.30 pietūs

 

15.30 – 16.00 uždarymas

 

16.00 – 18.00

Giedrės Šmitienės vadovaujama kelionė į Nemeikščius – A. Nykos-Niliūno gimtinę

Santara-Šviesa: pirma diena (2015)

Santara-Šviesa: antra diena (2015)

Santara-Šviesa: trečia diena (2015)

Be First to Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *