Press "Enter" to skip to content

2020 metų (63-as) suvažiavimas

Igno Šakuro nuotrauka

Santaros-Šviesos suvažiavimas

2020 m. rugpjūčio 28–30 dienomis Vilniaus universiteto Teatro salėje, Universiteto g. 3

PROGRAMA

Penktadienis, rugpjūčio 28 diena

11.00

Suvažiavimo atidarymas

Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis

11.10– 14.30

LAISVŲJŲ ŠAULIŲ TAKAIS

Moderuoja Darius Kuolys ir Egidijus Aleksandravičius

Egidijus Aleksandravičius „Vytautas Kavolis ir lietuvybės problema“

Algis Mickūnas „Vytauto Kavolio indėlis į civilizacijų istoriją“

Daiva Dapkutė „Kai Santaroje pasigendame Šviesos: Algimantą Gurecką prisimenant“

Darius Kuolys „Apie sietuvų ilgesį. Arvydui Šliogeriui“

14.30 – 15.30

Pietūs

15.30 – 17.30

ŠIUOLAIKINĖ MUZIKA

Mindaugas Urbaitis „Muzikos virsmas šių dienų pasaulyje“

18.00–19.00

Vakarienė

19.15–20.15

Šalkauskių giminės fotoarchyvo paroda.

Pristato Vaidotas Žukas

Arūnas Sverdiolas „Skaityti Šalkauskį“

20.30–21.20

Klasikinės muzikos pavakarys

Olivier Messiaen. Kūriniai vargonams

Atlieka Dainius Sverdiolas

21.30–23.30

Kino vakaras

„Nova Lituania“. Režisierius Karolis Kaupinis (2019, 96 min.)

Filmą pristato autorius.

Šeštadienis, rugpjūčio 29 diena

10.00–12.00

PILIETINIS ORUMAS – BALTARUSIA

Moderuoja Gintautas Mažeikis

Forume dalyvauja Anna Krasulina ir Albinas Januška

12.00–14.00

TEISĖS

Moderuoja Darius Udrys

Rimas Čuplinskas „Laisvė, drausmė ir pilietiškumas“

Gintautas Bartkus „Kovų su korupcija klystkeliai“

Viktoras Bachmetjevas „Teisė žinoti: žiniasklaidos nepriklausomybė ir valstybės finansai“

14.00–15.00

Pietūs

15.00–17.00

GAMTA ANTROPOCENO EROJE

Moderuoja Gintaras Varnas

Eduardas Budrys „Brandus antropocenas. Metas keisti tikėjimą“

Žymantas Morkvėnas „Ideologinės gamtosaugos kryžkelės“

17.30–18.30

MISCELANEA

Jūratė Kiaupienė „Kodėl moderniosios valstybės vėl parūpo istorikams?“

18.30–19.30

Vakarienė

19.30–21.30

Literatūros vakaras

Eilėraščius skaito Tomas Venclova

Valdą Papievį, Karoliną Masiulytę-Paliulienę ir Violetą Kelertienę kalbina Bartė Kuolytė

Sekmadienis, rugpjūčio 30 diena

10.00–13.00

MOKYTOJAS – PAŠAUKIMAS, TARNYBA, TARNYSTĖ AR NUOSPRENDIS?

Moderuoja Emilija Sakadolskienė

Jūratė Litvinaitė „Mokykla kaip trečioji erdvė“

Gytis Valatka „Mokytojo tango: tarp meilės ir struktūros“

Rūta Girdzijauskienė „Mokytojų gyvenimai: žanro taisyklės ir paradoksai“

13.00–14.00

Pietūs

14.00–16.00

SOVIETMEČIO DERLIUS

Moderuoja Saulius Žukas

Violeta Kelertienė „Deimančiukų“ paieškos iš užatlantės: sovietmečio literatūra Lietuvoje“

Tomas Venclova „Juozas Baltušis kaip sovietinio tautiškumo veidrodis“

16.00

Suvažiavimo uždarymas

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *