Press "Enter" to skip to content

2018 metų (61-as) suvažiavimas


Santaros-Šviesos suvažiavimas

2018 m. birželio 22–24 dienomis
Molėtų rajone, Alantoje, Naujasodyje, Technikumo g. 2


PROGRAMA

 

Penktadienis, birželio 22 diena

 

11.00 – 14.30

Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis

Raimundo Mieželio žodis

 

LAISVĖ IR RESPUBLIKA

Moderuoja Skirmantė Kondratienė

Darius Kuolys // Apie mūsų Respubliką

Egidijus Aleksandravičius // Laisvas lietuvis ir laisva visuomenė Vasario 16-osios priešaušryje

Alvydas Jokubaitis // Kodėl Lietuva nėra Respublika?

Algis Mickūnas // Liberalizmas ir atsakomybė, arba keli liberalizmai

 

14.30 –15.30

Pietūs

 

15.30 – 18.00

VIEŠOSIOS ERDVĖS DEKONSTRAVIMAS

Moderuoja Gintautas Mažeikis

Rein Raud // Neapykantos normalizavimas(is)

Paulius Gritėnas // Informacijos pramonė ir prasmės deficitas: pasaulio po tiesos kontūrai

Diskusija su išskirtine Algio Mickūno replika

 

18.00–19.00

Vakarienė

 

19.00 – 19.15

Igno Maldžiūno fotoparodos Magic“ atidarymas

Konferencijų salės fojė

 

19.20 – 20.00

Leopoldo Surgailio paroda

Parodą pristato Laima Laučkaitė-Surgailienė

Alantos dvaras, Vaidoto Žuko galerija

 

20.15 – 21.15

Teatro vakaras

Augustas Strindbergas „Sapnas“

Režisierė Kamilė Gudmonaitė

Alantos dvaras, kino teatras „Virinta“

 

21.30 – 22.30

Kino vakaras

Ir jis pasakė jums sudie“. Režisierius Andrius Šiuša (1993)

Pristato Gintaras Varnas

Alantos dvaras, kino teatras „Virinta“

 

22.30 – 1.00

Akademinė diskoteka: Reinas Raudas ir kiti

 

Šeštadienis, birželio 23 diena

 

10.00 – 13.00

ATMINTIES KONTROLĖ

Moderuoja Darius Kuolys

Kristina Sabaliauskaitė // Nepatogioji LDK: atminties ir užmaršties karai

Kastytis Antanaitis // XX amžius lietuvių atmintyje: kovos dėl herojų

Laurynas Vaičiūnas // Užmiršti prisimintą: kolektyvinė atmintis Lenkijos politikos centre

 

13.00 – 14.00

Pietūs

 

14.00 – 16.00

DIAGNOZĖ – LIETUVIS: 2018

Moderuoja Julija Tuleikytė

Andrius Navickas // Apie psichiatriją ir politiką

Aušra Kurienė // Tėvystė šiandien: tarp bejėgiškumo ir visagalybės

Aleksandras Dobryninas // Pavojingas diagnozavimo žavesys

 

16.30 – 18.30

KUO TIKI MOKSLAS  In memoriam Kaziui Almenui

Moderuoja Mykolas Drunga

Egidijus Aleksandravičius // Žodis apie Kazį Almeną

Juozas Augutis // Kazio Almeno energija ir Lietuvos energetika

Povilas Kamantauskas // Kiek skaičių ir kiek fantazijos elektros grandinių dėsniuose?

 

18.30 – 19.30

Vakarienė

 

20.00 – 20.50

Dedikacija Leonidui Donskiui: projektas „Percussion Postcards“

Arkadijus Gotesmanas ir Julius Grickevičius

Alantos dvaras, kino teatras „Virinta“

 

21.00 – 22.00

Kino vakaras

Romas, Tomas ir Josifas“. Režisierė Lilija Vjugina (2017)

Filmą pristato prodiuserė Teresa Rožanovska

Alantos dvaras, kino teatras „Virinta“

 

22.30 – 1.00

Akademinės diskotekos tąsa. Joninių laužas

Dėdės Algio klubo tąsa

 

Sekmadienis, birželio 24 diena

 

10.00 – 12.30

AR LIETUVA TURI IŠEIVIJĄ?

Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

Gediminas Karoblis // Kas mes ten: profesionalai ar runkeliai?

Elena Bradūnaitė // Aglinskienė Pokario išeivija: ką sukūrėme, kam paliekame?

Domas Boguševičius // Kokius lietuvių pasaulio kontūrus šiandien brėžia mokykla?

 

12.30 – 13.30

Pietūs

 

13.30 – 16.00

AR MŪSŲ ŠVIETIMAS KURIA RESPUBLIKĄ?

Moderuoja Virginija Būdienė

Eglė Pranckūnienė // Pasitikėti ar kontroliuoti: kuria kryptimi rieda Lietuvos švietimo politika?

Saulius Žukas // Tai kur einam? Nuo politkorektiškumo iki naujųjų ugdymo programų

Emilija Sakadolskienė // Kūrybiškumo ir inovacijų, bet be humanitarikos!

 

Suvažiavimo uždarymas

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *