Press "Enter" to skip to content

2017 metų (60-as) suvažiavimas

Birželio 23-iąją, penktadienį, Molėtų rajone, Alantoje, jau 60-ąjį kartą rinksis kasmetinis „Santaros-Šviesos” suvažiavimas, truksiantis visą savaitgalį.

Prieš 60 metų – 1957-aisiais – Jungtinėse Amerikos Valstijose susijungė 1947 m. Tiubingene įkurtas akademinio jaunimo sambūris „Šviesa“ ir 1954 m. JAV Vytauto Kavolio, Valdo Adamkaus ir bičiulių įsteigta lietuvių studentų organizacija „Santara“.

Nuo 1993-ųjų „Santara-Šviesa“ kasmet savo suvažiavimus rengia ir Lietuvoje. Organizacija šiandien jungia lietuvybės likimui neabejingus Lietuvos ir pasaulio kultūrininkus, intelektualus, akademinį jaunimą.

Šiųmetinėje Santaroje bus gręžiamasi į dešimtmečiais organizacijos gintas idėjas ir programines nuostatas. Filosofo Leonido Donskio atminimui skirtoje sesijoje Mykolas Drunga svarstys, ar „Santara-Šviesa“ dar turi ką pasakyti Lietuvai, Algis Mickūnas aptars Santarą kaip demokratijos mokyklą, o Reinas Raudas ir Gintautas Mažeikis nagrinės Leonido Donskio vaidmenį tarp Europos intelektualų.

Santaroje taip pat bus diskutuojama apie daugiakalbę Lietuvos literatūrą, Algirdo Juliaus Greimo aktualumą, moterų vaidmenį Lietuvos kultūroje, istorinius Lietuvos ir  Maskvos santykius, šiuolaikinį Europos projektą. „Santaros-Šviesos“ suvažiavimą tradiciškai pasveikins vienas jos steigėjų – prezidentas Valdas Adamkus.

Poetui Kaziui Bradūnui skirtame vakare dalyvaus poeto duktė Elena Bradūnaitė ir vaikaitė Vaiva Aglinskaitė. Literatūros vakare savo kūryba skaitys rašytojai Undinė Radzevičiūtė, Reinas Raudas, Antanas Šileika. Kino vakare įvyks režisieriaus Vaidoto Reivyčio „Santaros-Šviesos“ istorijai skirto filmo premjera.

Programa

Penktadienis, birželio 23 diena

11.00 – 13.00

Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis

Santaros-Šviesos idėjos

In memoriam Leonidas Donskis

Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

Mykolas Drunga Ar Santara-Šviesa dar turi ką pasakyti Lietuvai

Algis Mickūnas Santara – demokratijos mokykla

13.00 –14.00  pietūs

14.00 – 16.30

Gintautas Mažeikis Santara-Šviesa ir Leonido Donskio filosofija

Reinas Raudas Leonidas Donskis tarp Europos intelektualų

Jaunimo apskritas stalas „Leonidas rytoj“

Moderuoja Paulius Gritėnas

Dalyvauja Arnas Liauksminas, Žygimantas Menčenkovas, Emilija Pundziūtė-Gallois, Julija Tuleikytė 

16.30–18.30

Daugiakalbė Lietuvos literatūra

Moderuoja Darius Kuolys 

Brigita Speičytė Kaip atsirado „lietuvių literatūra“?

Mindaugas Kvietkauskas Litvakų Tėvynės ieškojimas: Moišės Kulbako tekstai

Antanas Šileika Lietuva ir lietuviai anglakalbėje literatūroje (II dalis) 

18.30–19.30 vakarienė

19.30 – 20.30

Kazio Bradūno vakaras

Dalyvauja Elena Bradūnaitė ir Vaiva Aglinskaitė

21.00 –  23.00

Santaros-Šviesos 60-mečiui skirtas kino vakaras

23.00

Joninių laužas

********************************************************************

Šeštadienis, birželio 24 diena

10.00 – 13.00

Algirdas Julius Greimas: ne tik semiotika

Moderuoja Arūnas Sverdiolas

Saulius Žukas Kam mums Greimas?

Loreta Mačianskaitė  Greimo įnašas į „literatūrologiją“

Arūnas Sverdiolas Greimo demiurgija: Lietuvos kultūros projektas

Diskusija „Greimo aktyvas“

Dalyvauja pranešėjai: Mykolas Drunga, Jurgita Katkuvienė, Laima Kreivytė, Darius Kuolys, Kęstutis Nastopka

13.00 – 14.00  pietūs

14.00 – 16.45

Moterys Lietuvos kultūroje

Moderuoja Laima Kreivytė

Audronė Žukauskaitė Trečiosios bangos feminizmas: nuo tapatybės tapsmo link

Laima Kreivytė Feministinės meno ir jo kuravimo strategijos

Ieva Burbaitė Pirmoji lietuvių moterų dailės paroda tarpukariu: refleksija šiandien

Diskusija „Feminizmo ekskursai“

Dalyvauja pranešėjos: Karla Gruodis, Elena Bradūnaitė

17.00 – 18.00

Protmūšis: Santaros-Šviesos asmenybės, tekstai ir kontekstai

Rengia Vilniaus santariečiai. Komandas registruoja Arnas Liauksminas e. paštu: arnas. liauksminas@gmail.com

18.00 – 19.00  vakarienė

19.00 – 20.00

Parodos „Aukštaičių ir žemaičių sąjunga – Lionginas Šepka ir Antanas Mončys: skulptūros, piešiniai, videofilmai“ uždarymas Alantos dvare

20.00 – 21.30

Literatūros vakaras

Dalyvauja Undinė Radzevičiūtė, Reinas Raudas, Antanas Šileika

22.00 – 1.00

Diskoteka

Dėdės Algio klubas

******************************************************************************

Sekmadienis, birželio 26 diena

10.00 – 13.00

Tarp Maskvos ir Romos

Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

Jūratė Kiaupienė Lietuva tarp Romos ir Maskvos

Zigmantas Kiaupa Istoriniai anekdotai

Darius Kuolys Tarp: iš lietuvių tapatybės istorijos

Algis Mickūnas Europos projektas 

13.00 – 14.00 pietūs

14.00

Suvažiavimo uždarymas ir vyno taurė atveriant septintąjį Santaros-Šviesos dešimtmetį

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *