Press "Enter" to skip to content

Iš Studentų Santaros kūrybinių dirbtuvių „Isos slėnis 2018“

Liepos 4–8 dienomis Studentų Santara būrėsi Šeteniuose ir kartu prisilietė prie Nobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo literatūrinio palikimo.

Buvusiame Šetenių dvaro svirne įkurtas Vytauto Didžiojo universiteto Česlovo Milošo centras – alternatyvi edukacijos erdvė, kurioje prieglobstį kūrybinėms idėjoms nuolat randa santariečiai. Kiekvieną rudenį čia vyksta Santaros-Šviesos Studijų savaitgalis taip pat šioje vietoje 2015 m. vyko pirmosios kūrybinės dirbtuvės „Isos slėnis“.

Kūrybinės dirbtuvės „Isos slėnis“ – jaunųjų santariečių iniciatyva, kuria siekiama atsitraukti nuo įprastų pažinimo erdvių, suburti mažą ir autentišką žmonių grupę, kuri padėtų vieni kitiems augti, santarietiškai bendraujant iš naujo atrasti klausimus, vertus mūsų dėmesio, ir lavinti savo kūrybos gebėjimus.

Šiais metais dirbtuves moderavo filosofas Gintautas Mažeikis (kuris skaitė pranešimą Milošas ir Ulro žemė: mistinio anarchizmo pėdsakais), istorikai Domas Boguševičius (Prarastos tapatybės paieškos nuo atminties iki retrotopijos: pastabos Miłoszo ir Baumano paraštėse) ir Egidijus Aleksandravičius (Valenrodizmo pamokos) bei Donatas Puslys (Miłoszo Pavergtas protas – praeities reliktas ar perspėjimas mūsų laikams?).

Šių dirbtuvių jaunųjų dalyvių kūrybiniai rezultatai greitu metu bus publikuojami Santaros puslapyje, o netolimoje ateityje planuojama išleisti ir pirmąjį kūrybos almanachą. Visi norintys finansiškai (ar kitaip) prisidėti prie šio leidinio įgyvendinimo gali kreiptis kreiptis el. p. adresu studentusantara@gmail.com.

 

Žygimanto Menčenkovo nuotrauka.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *