Press "Enter" to skip to content

2016 m. Santaros-Šviesos suvažiavimas, pirma diena

1993 metais Vytautas Kavolis pasiūlė išeivijoje jo su bičiuliais suburtos Santaros-Šviesos konferencijas rengti  ir Lietuvoje. Nuo to laiko jos vyksta kasmet: iš pradžių rinktasi Anykščiuose, dabar – Alantoje. Pirmieji suvažiavimai vyko dalyvaujant Vytautui Kavoliui, Ritai Kavolienei, Marijai Gimbutienei, Aleksandrui Štromui, Vytautui Vepštui, Zenonui Rekašiui, Liūtui Mockūnui…

Šių metų penktadienio programoje: Valdas Adamkaus, Algis Mickūnas, Leonidas Donskis, Reinas Raudas, Darius Kuolys, Egidijus Aleksandravičius, Tomas Venclova, Donatas Katkus ir kiti.

Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis

Profesoriaus Algio Mickūno sveikinimo žodis

Universitetai ir laisvė

Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

Leonidas Donskis „Pomirtinis universiteto gyvenimas, arba Poakademinis universitetas“

Klausimai

Vytautas Adomaitis „Laisvieji menai ir universitetas“

Maksimas Milta „Lietuvos aukštasis mokslas ir švelnioji galia“

Diskusija: dalyvauja pranešėjai, Reinas Raudas, Dainora Pociūtė

Vytauto Kavolio premija

Priklausomybės metų literatūra: skaityta ir neperskaityta

Moderuoja Jūratė Baranova

Dalia Satkauskytė „Lietuvių literatūra sovietmečiu: politinės investicijos, estetiniai dividendai“

Rita Tūtlytė „Socialistinio humanizmo pavidalai: užuojauta kaip ideologinės manipuliacijos atmaina“

Donata Mitaitė „Ar, kodėl ir kaip skaitome sovietmečio poeziją?“

Darius Kuolys „Literatūra ir politika: sovietmečio pokeris“

Vilniaus bohema

Aleksandros Jacovskytės fotografijų parodos „Vilniaus veidai“ atidarymas

Egidijus Aleksandravičius kalbina Tomą Venclovą, Donatą Katkų, Mikalojų Vilutį

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/4KWf9V1PGhI

Tomo Venclovos kūrybos vakaras

Parengta pagal filosofija.info medžiagą.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *