Press "Enter" to skip to content

2020 m. Santaros-Šviesos suvažiavimas, antra diena

Pilietinis orumas – Baltarusia

Moderuoja Gintautas Mažeikis. Forume dalyvauja Anna Krasulina ir Albinas Januška

Teisės

Moderuoja Darius Udrys.

Rimas Čuplinskas „Laisvė, drausmė ir pilietiškumas”

Gintautas Bartkus „Kovų su korupcija klystkeliai”

Viktoras Bachmetjevas „Teisė žinoti: žiniasklaidos nepriklausomybė ir valstybės finansai”

Gamta antropoceno eroje

Moderuoja Gintaras Varnas.

Eduardas Budrys „Brandus antropocenas. Metas keisti tikėjimą”

Žymantas Morkvėnas „Ideologinės gamtosaugos kryžkelės”

Miscelanea

Jūratė Kiaupienė „Kodėl moderniosios valstybės vėl parūpo istorikams?”

Literatūros vakaras

Eilėraščius skaito Tomas Venclova

Valdą Papievį, Violetą Kelertienę, Karoliną Masiulytę-Paliulienę kalbina Bartė Kuolytė

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *