Press "Enter" to skip to content

2015 m. Santaros-Šviesos suvažiavimas, pirma diena

Santara – tai pasaulio ir individo laisvės išsiilgusių žmonių intelektualaus nerimo prieplauka, nehierarchizuotas sambūris, organizacija be organizacijos, tvarus darinys, gaivinantis nepatiklius protus ir įtarias širdis gyventi nepriimant jokių autoritetų it dievų iš mašinos. Santariečiai tiki, kad laisvė yra toks gyvenimo būdas, kada individo sąžinė laikoma galutiniu arbitru klausimuose, kurių protas negali išspręsti moksliniu objektyvumu. Santariečiai pasisako už švelnių rankų politiką žmogiškos sielos atžvilgiu ir už tos politikos įgyvendinimą bendruomenėje. Noras užtikrinti savo vidinio pasaulio prasmingumą humanistus verčia burtis ir drauge ieškoti kelių kaip tapti labiau efektyviais, nes kitaip kyla rizika tiesiog būti sutriuškintais tų, kurie nėra humanistai, bet yra efektyvūs savo veiklose. Totalizuojančių sistemų pasaulyje, net ir Hamletas turi teisę būti vien Hamletu tiktai Ofelijai…

Šių metų birželio 26-28 dienomis tradiciškai vyko kasmetinis, jau 23-asis, „Santaros-Šviesos“ suvažiavimas. Liberalios minties ir moralinio jautrumo atmosferoje rinkosi įvairių kartų literatai, filosofai, kultūrologai, istorikai, rašytojai, poetai, dailininkai, muzikai, politikai ir tiesiog žingeidūs žmonės.

Sveikinimo žodžiai

https://youtu.be/zD2WXgAS3rY

Veidu į (kitą) Lietuvą

Moderuoja Skirma Kondratienė

https://youtu.be/2WXz2xjJH0A

Boguslavas Gruževskis „Demografiniai pokyčiai Lietuvoje ir darbo rinkos perspektyvos“

https://youtu.be/fnuXB0b8m5A

Robertas Povilaitis „Smurtas tarp jaunų žmonių: kodėl vyksta patyčios ir savižudybės?“

https://youtu.be/FgOEaJCsamQ

Diskusija

https://youtu.be/7y1AdWWCt_g

Nepriklausomybės karta: 4D pjūvis

Moderuoja Arnas Liauksminas

Ainė Ramonaitė „Nepriklausomybės karta: postsovietinė ar postmoderni“

https://youtu.be/SJ9Hsko4BD0

Dainius Pūras „Lietuvos jaunimas: padidintos rizikos grupė ar sveikstančios visuomenės pranašas?“

https://youtu.be/sFwVU9mPlzQ

Juozas Valčiukas „XXI amžiaus klasė“

https://youtu.be/_zgsY2z4Jlo

Dalia Staponkutė „Nepriklausoma Lietuva ir nepriklausomi lietuviai“

https://youtu.be/x1O3xg6qJcI

Diskusija

https://youtu.be/xCFjfRGC0BY

Paveldas ir atmintis

Moderuoja Laima Kreivytė

Ramūnas Kondratas „Žaliojo tilto statulų variacijos pasaulio kontekste“

https://youtu.be/eSsqS0ls8HQ

Gintautas Mažeikis „Nepatogi atmintis“

https://youtu.be/jrKJkSqX8DY

Jolita Kančienė „Laikinosios sostinės architektūros paveldas: atgyjanti atmintis“

https://youtu.be/4I_aGtWxFCg

Literatūros vakaras

Giedrė Kazlauskaitė, Laima Kreivytė: poezijos skaitymai

https://youtu.be/_MR6k5XW4-E

Antanas Šileika: prozos skaitymai

https://youtu.be/ApAmcHAmPwU

Parengta pagal filosofija.info medžiagą.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *