Press "Enter" to skip to content

2015 m. Santaros-Šviesos suvažiavimas, antra diena

1959 m. rytinės apygardos suvažiavime apibrėžta eksperimentaliai elitistinė Santaros kultūrinės veiklos samprata:

Remti kūrybos darbą, kuris neapsimoka: jaunųjų darbą, drąsiųjų darbą, masėse nepopuliarų darbą.

Mūsų ypatingas dėmesys turėtų tekti tiems dalykams, kurių reikia civilizuotam žmogui, bet kurie minioje nesuranda pakankamai atramos: instrumentinei muzikai, moderniajai dailei, eksperimentuojančiai poezijai, neįprastam teatrui, giliai intelektualinei analizei ir aštriai, bet kultivuotai kritikai. Mes turime tapti nepopuliariųjų dalykų agentūra, nes tik pas mus yra pakankamai individualistų, kad susižavėtume tuo, kuo nesižavi minios, ir suprastume tai, kas neįprasta. (V. Kavolis, Naujienos, kovo 7 d.)

Atgavus nepriklausomybę „Santaros-Šviesos“ suvažiavimai prasidėjo ir Lietuvoje. 2015 m. birželio 26-28 dienomis tradiciškai vyko kasmetinis, jau 23-asis, santariečių susitikimas. Liberalios minties ir moralinio jautrumo atmosferoje rinkosi įvairių kartų literatai, filosofai, kultūrologai, istorikai, rašytojai, poetai, dailininkai, muzikai, politikai ir tiesiog žingeidūs žmonės.

Radvilas Juodasis: reformos

Moderuoja Darius Kuolys

Jūratė Kiaupienė „Mikalojus Radvilas Juodasis: XVI amžiaus politiko portretas“

Dainora Pociūtė „Padorios lūpos, begėdės sielos: atviroji Radvilo Juodojo reforma“

Diskusija

Europietiška laikysena

Moderuoja Gintautas Mažeikis

Leonidas Donskis „Intelektualai ir kontrrevoliucija“

Emilija Pundziūtė-Gallois „Maži ir drąsūs: lietuvių diplomatija „Europos kvartale““

Antanas Šileika „Baltijos šalys keturiose naujose Amerikos ir Kanados knygose: nematomos tampa pastebimos“

Vytauto Kavolio premijos įteikimas

Alfonsas Nyka-Niliūnas

Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

Algis Mickūnas „A. Nyka-Niliūnas – permatomas fenomenas“

Giedrė Šmitienė „Aš norėčiau, kad mudu gyventumėm šiaurėje“

Arūnas Sverdiolas „A. Nykos-Niliūno gyvenimo projektas“

Intarpas Dalios Sruogaitės atminimui pagerbti

Dalia Kuizinienė

Irena Veisaitė

Virginija Paplauskienė „Maironio lietuvių literatūros muziejaus parodos, skirtos A. Nykai-Niliūnui, pristatymas“

Alfonso Nykos-Niliūno poezija

Skaito Rolandas Rastauskas

Dokumentiniai filmai apie A. Nyką-Niliūną

Atsiminimais dalijasi ir skaito poeziją Lidija Šimkutė

Paruošta pagal filosofija.info medžiagą.

Be First to Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *