Press "Enter" to skip to content

2015 m. Santaros-Šviesos suvažiavimas, antra diena

1959 m. rytinės apygardos suvažiavime apibrėžta eksperimentaliai elitistinė Santaros kultūrinės veiklos samprata:

Remti kūrybos darbą, kuris neapsimoka: jaunųjų darbą, drąsiųjų darbą, masėse nepopuliarų darbą.

Mūsų ypatingas dėmesys turėtų tekti tiems dalykams, kurių reikia civilizuotam žmogui, bet kurie minioje nesuranda pakankamai atramos: instrumentinei muzikai, moderniajai dailei, eksperimentuojančiai poezijai, neįprastam teatrui, giliai intelektualinei analizei ir aštriai, bet kultivuotai kritikai. Mes turime tapti nepopuliariųjų dalykų agentūra, nes tik pas mus yra pakankamai individualistų, kad susižavėtume tuo, kuo nesižavi minios, ir suprastume tai, kas neįprasta. (V. Kavolis, Naujienos, kovo 7 d.)

Atgavus nepriklausomybę „Santaros-Šviesos“ suvažiavimai prasidėjo ir Lietuvoje. 2015 m. birželio 26-28 dienomis tradiciškai vyko kasmetinis, jau 23-asis, santariečių susitikimas. Liberalios minties ir moralinio jautrumo atmosferoje rinkosi įvairių kartų literatai, filosofai, kultūrologai, istorikai, rašytojai, poetai, dailininkai, muzikai, politikai ir tiesiog žingeidūs žmonės.

Radvilas Juodasis: reformos

Moderuoja Darius Kuolys

https://youtu.be/sxaOyGrKqG8

Jūratė Kiaupienė „Mikalojus Radvilas Juodasis: XVI amžiaus politiko portretas“

https://youtu.be/w7tO-y3iihY

Dainora Pociūtė „Padorios lūpos, begėdės sielos: atviroji Radvilo Juodojo reforma“

https://youtu.be/bpiqlG-bFhw

Diskusija

https://youtu.be/N8sIY-83Z14

Europietiška laikysena

Moderuoja Gintautas Mažeikis

https://youtu.be/q7czOlJNA-I

Leonidas Donskis „Intelektualai ir kontrrevoliucija“

https://youtu.be/XEpTv3fUH7c

Emilija Pundziūtė-Gallois „Maži ir drąsūs: lietuvių diplomatija „Europos kvartale““

https://youtu.be/Mo4bZaftnKQ

Antanas Šileika „Baltijos šalys keturiose naujose Amerikos ir Kanados knygose: nematomos tampa pastebimos“

https://youtu.be/yFs4WmtBd10

Vytauto Kavolio premijos įteikimas

https://youtu.be/pLxYpFhfFq4

Alfonsas Nyka-Niliūnas

Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

https://youtu.be/0FB3E9ISDzE

Algis Mickūnas „A. Nyka-Niliūnas – permatomas fenomenas“

https://youtu.be/1hSlNe4P_cU

Giedrė Šmitienė „Aš norėčiau, kad mudu gyventumėm šiaurėje“

https://youtu.be/jqbeRh0p480

Arūnas Sverdiolas „A. Nykos-Niliūno gyvenimo projektas“

https://youtu.be/57AAt8D2lvw

Intarpas Dalios Sruogaitės atminimui pagerbti

Dalia Kuizinienė

https://youtu.be/1WSO_RGvmDo

Irena Veisaitė

https://youtu.be/5oLWim4Pqz4

Virginija Paplauskienė „Maironio lietuvių literatūros muziejaus parodos, skirtos A. Nykai-Niliūnui, pristatymas“

https://youtu.be/uk0Mylu0CyI

Alfonso Nykos-Niliūno poezija

Skaito Rolandas Rastauskas

https://youtu.be/kgwpN8l_Iw0

Dokumentiniai filmai apie A. Nyką-Niliūną

Atsiminimais dalijasi ir skaito poeziją Lidija Šimkutė

https://youtu.be/TCC8aE2d9lU

Paruošta pagal filosofija.info medžiagą.

Be First to Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *