Press "Enter" to skip to content

2014 metų (57-as) suvažiavimas

Santaros-Šviesos suvažiavimas

2014 m. birželio 20–22 dienomis

Molėtų rajone, Alantoje, Naujasodyje, Technikumo g.2

Programa

Penktadienis, birželio 20 diena

 

10.30 – 13.00 val.

Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis

Europos idėja ir jos projektas

Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

Raimondas Kuodis Europos ekonominio projekto krizė

Kazys Almenas Nejaugi išsigelbėjimas – biurokratija?

Petras Auštrevičius Stipri Europos Sąjunga: kodėl jos reikia Lietuvai?

 

13.0014.30 val. pietūs

 

14.30 – 18.00 val.

Be galvos

Moderuoja Gintautas Mažeikis

Arūnas Sverdiolas Civilizacija / barbarizacija?

Reinas Raudas Filosofija, kalba, netiesa

Egidijus Aleksandravičius Neprisikelianti kritikų draugija

Mokykla pasakoja

Moderuoja Saulius Žukas

Emilija Sakadolskienė Naratyvas švietime: siekinys ar taikinys

Jonas Ohmanas Lietuvos naratyvas mokykloje

18.30 – 19.30 val. vakarienė

20.00 – 21.00 val.

 

Apie Lietuvą ir pasaulį

Kalbasi Irena Veisaitė ir Kęstutis Nastopka

21.00 – 22.30 val.

Literatūros vakaras

Zita Čepaitė, Paulina Eglė Pukytė ir Dalia Staponkutė

 

22.30 – 01.00 val.

 

Muzikinis vidunaktis su „Subtilu-Z“

********************************************************************

Šeštadienis, birželio 21 diena

10.00 – 13.30 val.

 

Rusija: pasakojimas tęsiasi?

Moderuoja Darius Kuolys

Jūratė Kiaupienė Imperinio pasakojimo pradžia

Georgijus Jefremovas Kaip suvokti Rusiją?

Gintautas Mažeikis Vajus ir vyksmas: nauji Rusijos ir Ukrainos atsi-pasakojimai

Saulius Žukas Ar atpažinsim smūgį: naujos taktikos – naujos ir mobilizacijos

13.30 – 14.30 val. pietūs

14.30 – 18.30 val.

Pasaulio lietuviai: kam mes priklausome?

Moderuoja Daiva Kuzmickaitė

Ignas Rubikas Jaunoji tapatybė: medis ar paukštis?

Zita Čepaitė Karčiai saldžios emigrantų patirtys

Rimantas Vingras Lietuvos kultūra už jos ribų

Krikščionybės likimas

Moderuoja Kazys Almenas

Andrius Navickas Disciplinuotos krikščionybės agonija: džiaugtis ar gedėti?

Giedrius Saulytis Krikščionybė: konfesinė ar pasaulietinė

Mykolas Drunga Nei žudyti, nei žudytis, bet kam kurti naują gyvybę?

Diskusija. Dalyvauja prelegentai ir vyskupas Kęstutis Kėvalas

18.30 – 19.30 val. vakarienė

20.00 – 23.30val.

Kino vakaras

Savo filmus rodo ir komentuoja Giedrė Beinoriūtė, Jonas Ohmanas ir Audrius Stonys

23.30 – 02.00val.

Reino Raudo diskoteka Dublis-2

********************************************************************************

Sekmadienis, birželio 22 diena

10.00 – 13.00val.

Kiti pasauliai

Moderuoja Dalius Jonkus

Algis Mickūnas Moterų ir vyrų santykiai tarp tradicijos ir dabarties: įtampa Japonijoje

Dalia Staponkutė Buvimas pasaulyje pagal Alphonso Lingį

Ieva Jusionytė Valstybė neįprastose vietose

Violeta Kelertienė Žemaitė XXI amžiuje

13.00 – 14.00 val. pietūs

14.00 – 16.00 val.

Kinas ir tikrovė

Moderuoja Jūratė Baranova

Audrius Stonys Tiesa ir iliuzija dokumentiniame kine

Deimantas Valančiūnas Kaip konstruoja tapatybę Indijos kinas

Lukas Brašiškis Socialinės tikrovės vaizdavimas jauniausios kartos lietuvių kine

16.00 Suvažiavimo uždarymas

Santaros-Šviesos suvažiavimas: įžanginės kalbos (2014)

Santaros-Šviesos suvažiavimas: Europos idėja ir jos projektas (2014)

Santaros-Šviesos suvažiavimas: BE GALVOS (2014)

Santaros-Šviesos suvažiavimas: Kiti pasauliai (video)

Santara-Šviesa: kinas ir tikrovė

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *