Press "Enter" to skip to content

2014 m. Santaros-Šviesos suvažiavimas, pirma diena

Kasmetinis, jau dvidešimt pirmasis, „Santaros-Šviesos“ suvažiavimas, vykęs Alantoje, netoli Molėtų. Pirmieji Santaros-Šviesos suvažiavimai vykdavo JAV, vėliau ši tradicija persikėlė ir prigijo Lietuvoje.

Šių metų kon­fe­ren­ci­ja buvo skir­ta kritinei Europos projekto analizei, Lietuvos mokyklai, konfliktams artimuose Rytuose bei visai eilei kitų kultūros, istorijos, filosofijos, politikos ir mokslo klausimų aptarimui. Pranešimus skaitė Algis Mickūnas, Arū­nas Sver­dio­las, Gin­tau­tas Ma­žei­kis, Reinas Raudas, Egidijus Aleksandravičius, Saulius Žukas, Petras Auštrevičius, Raimondas Kuodis, Kazys Almenas ir daugelis kitų.

Įžanginės kalbos

Prezidento Valdo Adamkaus kalbą skaito Egidijus Aleksandravičius

Pasisako Algis Mickūnas

Vytauto Kavolio premija

Moderuoja Darius Kuolys. Premijos gavimo proga pasisako Vytautas Ožeraitis ir Karolis Dambrauskas

Alantos klebonas, kunigas Sigitas Sudentas

Mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis

Europos idėja ir jos projektas

Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

Raimondas Kuodis „Europos ekonominio projekto krizė“

Kazys Almenas „Nejaugi išsigelbėjimas – biurokratija?“

Petras Auštrevičius „Stipri Europos Sąjunga: kodėl jos reikia Lietuvai?“

Diskusija

Be galvos

Moderuoja Gintautas Mažeikis

Arūnas Sverdiolas „Civilizacija / barbarizacija?“

Reinas Raudas Filosofija, kalba, netiesa

Egidijus Aleksandravičius Neprisikelianti kritikų draugija

Klausima ir diskusijos

Parengta pagal filosofija.info medžiagą.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *