Press "Enter" to skip to content

2013 m. Santaros-Šviesos suvažiavimas, pirma diena

2013 m. birželio 21-23 dienomis, Molėtų rajone, Alantoje, Naujasodyje vyko jaubiliejinis Santaros Šviesos suvažiavimas.

Pirmieji Santaros-Šviesos suvažiavimai vykdavo JAV, vėliau tradicija prigijo ir Lietuvoje.

Šių metų kon­fe­ren­ci­ja skir­ta švie­ti­mui, is­to­ri­jai, Ry­tų te­ma­ti­kai. Dalyvauja tokie žinomi filosofai kaip Algis Mickūnas, Arū­nas Sver­dio­las, Gin­tau­tas Ma­žei­kis, Dalius Jonkus, Leonidas Donskis, orien­ta­lis­tai Aud­rius Bei­no­rius ir Jo­sep­has Pi­lot­ta bei daugelis kitų.

Įžanginė kalba

Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis

Prof. A. Mickūnas

Dvi Lietuvos vėliavos

Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

Alvydas Jokubaitis „Tarp kunigaikštystės ir tautinės valstybės. M. Valančiaus interregnum prasmė“

Darius Kuolys „Trys Lietuvos Respublikos: trūkinėjančios jungtys – nykstančios tapatybės?“

Diskusija

Dalyvauja Edmundas Rimša, Kastytis Antanaitis, jūratė Kiaupienė, Alvydas Jokubaitis, Darius Kuolys
Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

Ar Orientas nuvylė?

Moderuoja Gintautas Mažeikis

Algis Mickūnas „Konfucijus: tarp Niekio ir Tuštumos“

Audrius Beinorius „Orientas – nuodas ar vaistas?“

Joseph Pilotta „Contemporary China: Confucian Reconstruction of Global Economics“ / „Šiuolaikinė Kinija: konfuciška globalios ekonomikos rekonstrukcija“

Filmas apie Zygmuntą Baumaną – „The Trouble with Being Human These Days“ („Sunku būti žmogumi šiandien“)

Režisierius – Bartek Dziadosz, prodiuseris – Leonidas Donskis.

Parengta pagal filosofija.info medžiagą.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *