Press "Enter" to skip to content

2011 metų (54-as) suvažiavimas

Penktadienį Alantoje, Molėtų rajone, prasideda kasmetinis „Santaros-Šviesos“ suvažiavimas.

Šiemetiniame suvažiavime išskirtinis dėmesys bus skiriamas Lietuvos ir jos kaimynių santykiams bei Česlovo Milošo 100-mečio minėjimui.

Lietuvos ir jos kaimynių santykius renginio metu analizuos Sergėjus Šupa („Baltarusija: ilga kelionė į niekur“), Andrejus Kurkovas („Postoranžinė Ukraina: kokios ji spalvos?“), Gintautas Mažeikis („Baltarusija – Lietuvos kultūrinė amnezija“), Ryšardas Gaidis („Lenkai, lietuviai ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicija“), Bronius Makauskas („Kas trukdo Lietuvai ir Lenkijai susikalbėti“).

Apie Č.Milošo lietuviškuosius kontekstus pasakos Viktorija Daujotytė ir Mindaugas Kvietkauskas, Violeta Kelertienė analizuos Ričardo Gavelio romanus, Leonidas Donskis aptars Aleksandro Štromo idėjas nūdienos Lietuvos dilemų kontekste, Kazys Almenas – lietuvių kariaunų logistiką.

Susirinkusieji bus kviečiami dalyvauti Č.Milošo poezijos vakare, filmų apie Č.Milošą peržiūrose.2011-ieji Lietuvoje ir Lenkijoje paskelbti Č.Milošo metais.

1954 metais lietuvių studentų išeivijoje sukurta organizacija „Santara-Šviesa“, nuo 1993-iųjų kasmet savo suvažiavimus rengianti ne tik JAV, bet ir Lietuvoje, vienija lietuvybės likimui neabejingus Lietuvos ir pasaulio kultūrininkus, intelektualus, akademinį jaunimą.

1957 metais JAV buvo įkurta „Santaros-Šviesos“ federacija – liberalios krypties lietuvių išeivių organizacija. Jos iniciatoriumi buvo filosofas Vytautas Kavolis, ėmęsis įgyvendinti profesoriaus Stepono Kairio šūkį Lietuvos šviesuomenei, pasitraukusiai į Vakarus – „Veidu į Lietuvą“. Aktyviausi federacijos nariai – Jonas Kiznis, Petras Tunkūnas, Valdas Adamkus.

 

Iš: „Alantoje prasideda kasmetinis „Santaros-Šviesos“ suvažiavimas“, 15min.lt, paskelbta 2011 m. birželio 24 d., https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/alantoje-prasideda-kasmetinis-santaros-sviesos-suvaziavimas-56-157463

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *