Santara Šviesa suvažiavimas 2017

2017 m. birželio 23–25 dienomis

Molėtų rajone, Alantoje, Naujasodyje, Technikumo g. 2

 

Programa

 

Penktadienis, birželio 23 diena

 

11.00 – 13.00

Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis

Santaros-Šviesos idėjos

In memoriam Leonidas Donskis

Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

Mykolas Drunga Ar Santara-Šviesa dar turi ką pasakyti Lietuvai

Algis Mickūnas Santara – demokratijos mokykla

 

13.00 –14.00  pietūs

14.00 – 16.30

Gintautas Mažeikis Santara-Šviesa ir Leonido Donskio filosofija

Reinas Raudas Leonidas Donskis tarp Europos intelektualų

 

Jaunimo apskritas stalas „Leonidas rytoj“

Moderuoja Paulius Gritėnas

Dalyvauja Arnas Liauksminas, Žygimantas Menčenkovas, Emilija Pundziūtė-Gallois, Julija Tuleikytė

 

16.30–18.30

Daugiakalbė Lietuvos literatūra

Moderuoja Darius Kuolys

 

Brigita Speičytė Kaip atsirado „lietuvių literatūra“?

Mindaugas Kvietkauskas Litvakų Tėvynės ieškojimas: Moišės Kulbako tekstai

Antanas Šileika Lietuva ir lietuviai anglakalbėje literatūroje (II dalis)

 

18.30–19.30 vakarienė

19.30 – 20.30

Kazio Bradūno vakaras

Dalyvauja Elena Bradūnaitė ir Vaiva Aglinskaitė

21.00 –  23.00

Santaros-Šviesos 60-mečiui skirtas kino vakaras

 

23.00

Joninių laužas

********************************************************************

 

Šeštadienis, birželio 24 diena

 

10.00 – 13.00

Algirdas Julius Greimas: ne tik semiotika

Moderuoja Arūnas Sverdiolas

 

Saulius Žukas Kam mums Greimas?

Loreta Mačianskaitė  Greimo įnašas į „literatūrologiją“

Arūnas Sverdiolas Greimo demiurgija: Lietuvos kultūros projektas

 

Diskusija „Greimo aktyvas“

Dalyvauja pranešėjai, Mykolas Drunga, Jurgita Katkuvienė, Laima Kreivytė, Darius Kuolys, Kęstutis Nastopka

 

13.00 – 14.00  pietūs

 

14.00 – 16.45

Moterys Lietuvos kultūroje

Moderuoja Virginija Cibarauskė

Audronė Žukauskaitė Trečiosios bangos feminizmas: nuo tapatybės link tapsmo nesuvokiama

Laima Kreivytė Feministinės meno ir jo kuravimo strategijos

Ieva Burbaitė Pirmoji Lietuvos moterų dailės paroda tarpukariu: refleksija šiandien

 

Diskusija „Feminizmo ekskursai“

Dalyvauja pranešėjos, Karla Gruodis, Elena Bradūnaitė

 

17.00 – 18.00

Protmūšis: Santaros-Šviesos asmenybės, tekstai ir kontekstai

Rengia Vilniaus santariečiai. Komandas registruoja Arnas Liauksminas e. paštu: arnas. liauksminas@gmail.com

 

18.00 – 19.00  vakarienė

 

19.00 – 20.00

Parodos „Aukštaičių ir žemaičių sąjunga – Lionginas Šepka ir Antanas Mončys: skulptūros, piešiniai, videofilmai“ uždarymas Alantos dvare

 

20.00 – 21.30

Literatūros vakaras

Dalyvauja Undinė Radzevičiūtė, Reinas Raudas, Antanas Šileika

 

22.00 – 1.00

Diskoteka

Dėdės Algio klubas

******************************************************************************

 

Sekmadienis, birželio 26 diena

 

10.00 – 13.00

Tarp Maskvos ir Romos

Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

 

Jūratė Kiaupienė Lietuva tarp Romos ir Maskvos

Zigmantas Kiaupa Istoriniai anekdotai

Darius Kuolys Tarp: iš lietuvių tapatybės istorijos

Algis Mickūnas Europos projektas

 

 

13.00 – 14.00 pietūs

 

14.00

Suvažiavimo uždarymas ir vyno taurė atveriant septintąjį Santaros-Šviesos dešimtmetį

 

Dalyvius registruoja Milda Laužikaitė nuo birželio 12 d. iki 21 d. kasdien nuo 10 val. iki 22 val. telefonu: +370 6464 0855.

Papildoma informacija teikiama e. paštu: registracija@santarasviesa.lt

Autobusas iš Vilniaus į Alantą važiuos iš Katedros aikštės penktadienį 8.00 val., o iš Alantos į Vilnių – sekmadienį 15.00 val.