Paspausti "Enter" turinio praleidimui

Istorinė linija

1957
1957-11-15

Įkuriama Santaros-Šviesos Federacija

Įkuriama Santaros-Šviesos Federacija
„Siekiant bendram darbui kaupti panašiai galvojančiųjų jėgas, sudaryta federacija su Šviesa, įsikūrusia, kaip akademinio jaunimo sąjūdis, 1946 m. kovo 13 d. Tuebingene, Amerikoje tapusia kultūriniu sambūriu. Pirmoji Santaros-Šviesos Federacijos valdyba: Jonas Valaitis, A. Gureckas, J. Jaks-Tyris, G. Gedvila, L. Narbutis, J. Lintakas. Vėliau natūraliai pavirtusi susijungimu, Federacija pradžioje nebuvo lengvai sulipdoma. Gal svarbiausias skirtumas buvo didesnė šviesiečių pagarba iš Europos atsivežtoms lietuvių organizacinio gyvenimo formoms ir apskritai organizavimosi formalumams. Santariečiams tos formos atrodė  nerealios, kažkuriai kitai epochai priklausančios, o organizacinius formalumus pakeitė individuali iniciatyva, susikvietus draugus, „stumti“ tą ar kitą kultūrinį reiškinį ar visuomeninę akciją. Ši neformali, „romantiška“ veiklos tendencija juo toliau, juo labiau išstūmė „klasikinę“ organizacinę butaforiją ir su ja suaugusius dekoracijų stumdytojus.“ Santara-Šviesa, red. Valdas Adamkus, Versus aureus, Vilnius, 2009, p. 22.